Het boek is gebaseerd op de Marsch Impromptu, een gecodeerde muziekpartituur waarin een mogelijke code van Nazi's was verborgen. Het document is nu voor onderzoek publiekelijk toegankelijk op Wikimedia. Een paar jaar lang beet Karl zich vast in deze code en hoewel hij het grootste deel wist te ontcijferen, lukte het hem niet om de bergplaats te vinden. Dit inspireerde hem om in December 2012 een ultieme publieksoproep te plaatsen. Sinds die oproep zijn er honderden reacties binnengekomen, sommige zinnig en sommige niet. Regelmatig ook kwamen er 'ontdekkingen' die in de laatste jaren reeds door Karl waren onderzocht en al in zijn boek beschreven waren.

2015

In de nazomer van 2015 kreeg Karl een tip vanuit Duitsland die veelbelovend leek. Iemand uit een familie die in Mittenwald woonde vertelde hem dat een van de oudere familieleden eens had verteld dat er een bergplaats voor de diamanten van Hitler was geweest. Er zou echter geen goud zijn verborgen. De informatie wees naar een plek bij het oude spoor van Mittenwald waarvan een gedeelte inderdaad nog stamt uit de nazitijd. Onafhankelijk van het voorgaande had Karl sinds enige tijd contact met de Nederlandse vioolbouwer Cyril Whistler die meende de code gekraakt te hebben en zijn oplossing aan Hammer wilde voorleggen. Aan de hand van gedetailleerde documentatie zette Whistler zijn oplossing uiteen waarbij hij minutieus ieder detail kon toelichten. Tot grote verbazing van Hammer wees de speurtocht van Whistler naar precies dezelfde locatie waarover Hammer eerder een tip in Duitsland had gekregen. Omdat Whistler zijn oplossing met documentatie en argumenten kon onderbouwen, was Hammer ervan overtuigd dat hij die oplossing onafhankelijk van de tip had verkregen. En dit betekende dat de code in de Marsch Impromptu gebroken was zodat het boek dus uit de handel kon worden gehaald.
Echter! Uiteindelijk bleek de locatie van Cyril toch niets op te leveren en in 2016 vertrok Karl nogmaals naar Mittenwald om daar persoonlijk onderzoek te doen. Toen hij de beroemde kerk bezocht en bij toeval in de binnentuin terechtkwam, zag hij opeens hoe veel details van de code van toepassing waren op de inrichting van deze binnentuin. In juli 2017 deed hij hierover verslag in een radio-interview bij EenVandaag.

FAQ's

Er zijn nogal wat samenszweringstheorieën rondom het boek. Sommige zijn direct gericht tegen Karl en beweren bijvoorbeeld dat hij heimelijk een Werewolf-agent is. Kennelijk waren deze mensen niet in staat om het boek goed te lezen waarin Karl zonder meer de Nazi-misdaden en Fascisme veroordeelde. Pag. 189 "Wat mij betrof had er zeer zeker een doelbewuste vervolging van joden en andere minderheden plaatsgevonden. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen vond ik irrelevant. Al was er iedere dag maar één persoon vervolgd omwille van zijn religie, ras, lichamelijke gebreken of sociale status, dan nog was dat er één te veel." Andere samenzweringstheorieën meenden dat Karl een geheim agent van het Vaticaan was, van de Russische KGB, de CIA, Britse MI5 en MI6, en nog allerlei andere inlichtingendiensten of geheime groeperingen. Dit soort verhalen zijn grappig, maar verder zijn het volstrekte verzinsels.

Veelgestelde Vragen, beantwoord door Karl persoonlijk.

Is het document echt?
Ik heb altijd overal in alle interviews zoals in de Volkskrant en op de facebookgroep gezegd dat het onmogelijk is om met 100% zekerheid te zeggen of het document echt is. Ook in de uitzending van EenVandaag hou ik een slag om de arm en in het Belgische televisieprogramma Reyers Laat zeg ik zelfs tot tweemaal toe dat het niet mogelijk is om 100% zeker te zijn van de echtheid, maar ik ben zelf daar wel van overtuigd. De mensen die beweren dat ik opzettelijk misleidend bezig was, hebben dus niet erg goed geluisterd / gelezen.

Is het verhaal fictie?
In het voorwoord (Lees Mij) van Gezocht: Codebrekers staat dat het verhaal "een reconstructie" is en dat ik "de overgeleverde visies van een priester en anderen" beschrijf. Een overlevering betekent dat het dus een verhaal is dat de ronde doet maar niet noodzakelijkerwijs (helemaal) waar hoeft te zijn. Verderop in het boek (Deel 3) staat over Schulz; "Hij wilde daarom zo nauwkeurig mogelijk het verhaal vertellen zoals het hem was overgeleverd, aangevuld met zijn eigen reconstructie van de gebeurtenissen." Opnieuw is er hier dus sprake van een overlevering en een (eigen) reconstructie. Iedere reconstructie van een overlevering biedt de auteur de vrijheid om aannames te doen en daarmee tot op zekere hoogte een eigen invulling te geven. Dit zie je ook bij documentaires van Discovery Channel, National Geographic en anderen. Dat e.e.a. gedramatiseerd is weergegeven, is eveneens iets dat vaak wordt gedaan bij documentaires voor een groot publiek.

Hoe zit het met 25.000 of 12.000 euro beloning?
Bij de publicatie van de eerste editie van het boek heb ik € 25.000 euro uitgeloofd, maar die termijn was inmiddels verlopen. Bij de heruitgave heb ik € 12.000 uitgeloofd omdat het boek op 12.12.12. werd gelanceerd. Ook die termijn is inmiddels na enkele jaren verlopen. Er staat nu dus geen beloning meer beschikbaar. Een aantal mensen beweerde dat ik hen onterecht de beloning heb onthouden. Het antwoord is heel simpel; niemand heeft mij gedurende de periode van de beloning ook maar iets laten zien dat zelfs maar in de buurt kwam van een tastbare oplossing en daarnaast publiceerden deze mensen hun bevindingen lukraak op internet, waarmee dus de voorwaarden voor de beloning geschonden werd. Onderaan deze pagina staan de exacte voorwaarden van destijds.

Verwarring over de achternaam en geboortedatum
Ik ben geboren op 19.09.1959 in Amsterdam als Karl Kaatee en kreeg na het overlijden van mijn biologische vader de achternaam van mijn pleegvader (Hammer). Als volwassen man wilde ik graag om emotionele redenen de naam Kaatee terug en publiceerde om die reden mijn eerste twee boeken onder Karl Hammer Kaatee. Uiteindelijk bleek dat ik niet formeel de naam Kaatee kon blijven behouden en heb het daarom losgelaten, te meer omdat de naam voor de internationale lezers (Polen, Engeland, Turkije) lastig uit te spreken was.
Wat betreft de fout in de geboortedatum; mijn website wordt niet door mijzelf gemaakt of aangevuld. De persoon die dit deed heeft een typefout gemaakt en een 6 i.p.v. 5 geschreven waardoor 1959 opeens 1969 werd. Niets bijzonders dus.

Is Peter Schulz de neonazi uit het artikel van Der Spiegel?
Als - dus ALS - deze Peter Schulz al mijn bron zou zijn, en ik zeg hiermee niet dat hij dit is, dan staat er in het artikel van Der Spiegel (29.04.1996) heel duidelijk dat hij een informant was (geworden) voor de geheime dienst en dat door zijn informatie de naziclub juist kon worden ontmanteld !
"Doch 1993 gelang es einem versierten V-Mann-Führer des Düsseldorfer Verfassungsschutzes mit dem Decknamen "Uwe Niesrath", Schulz für den Dienst anzuwerben. [....] Da Wehrsportler Schulz seinem V-Mann-Führer alle Verästelungen enthüllte, konnte seine Nazi-Truppe im Herbst letzten Jahres vom Staatsschutz zerschlagen werden."

Verwijtend krantenartikel, website en boek.
In juni 2015 verscheen er inderdaad een zeer beledigend krantenartikel over mij in België maar ik heb het niet gelezen omdat je daarvoor moest inloggen. Mijn uitgever heeft de tekst toegestuurd gekregen om te controleren op auteursrechtzaken. Verder vond hij het niet interessant. Net zo min als het boek dat zou verschijnen en dat de aanleiding was voor het artikel. Het feit dat kennelijk geen enkele uitgever dat boek wilde hebben en het daarom in eigen beheer moest worden gepubliceerd, was voldoende aanleiding om het niet serieus te nemen. De website www.rauna.eu die aan het boek gekoppeld was heb ik wel een keer bezocht maar de toon was emotioneel zo verstoord met lange verhandelingen die vol fouten zaten en met beledigend bedoelde bijnamen voor mij, dat ik het al snel voor gezien hield. Ergens werd zelfs gewezen op een dt-fout van mij. Wanneer je dag en nacht zo intensief en tot in het kleinste detail met mij bezig bent, grenst dat aan een ongezonde obsessie.

Ik heb verder geen probleem met de aandacht en de kritiek. Zowel mijn boeken als mijn fotografie maken veel los en al jaren krijg ik enerzijds grote complimenten, anderzijds beschimpingen. Inmiddels ben ik van alles genoemd; superspeurder, meesteroplichter, homo, hetero, pedo, topfotograaf, knutselfotograaf, jodenvriendje (mijn USA advocaat is joods evenals mijn Engelse agent), moslimmaatje (ik ondersteun een maatschappelijke moslimorganisatie), en in die Belgische krant 'verdoken neonazi'. Persoonlijk raakt het me niet meer want daarvoor ben ik te spiritueel ingesteld terwijl het zakelijk alleen maar goed voor mij blijkt te zijn. In het weekend van het krantenartikel piekte de online verkoop van mijn boeken. Kennelijk is het zo dat hoe meer beschuldigingen men over mij uit, hoe interessanter ik word voor het grote publiek.

Waarom geheime informanten?
Zoals hierboven gezegd heb ik geen probleem met de aanvallen op mijn persoon en reputatie door mensen die ik eens omschreef als een groep jankende hyena's die een prooi ruiken (in Internet-termen worden dit soort mensen 'trollen' genoemd). Ze hebben weinig beheersing over hun dierlijke instincten en zijn in hun scoringsdrift en sensatiezucht bereid om andere mensen te beschadigen. Maar hoewel ik voor hen onaantastbaar ben, geldt dit niet voor sommige van mijn informanten die gewone burgers met een gezin zijn. Zij zouden niet weten hoe ze met die druk om moesten gaan en hun leven zou verwoest kunnen worden door die 'hyena's'. Daarom bescherm ik hen en noem geen namen van die informanten.

Op een website staat dat u uw boek heeft teruggetrokken na hun onthullingen.
Men had ook kunnen schrijven dat ik het boek heb teruggetrokken na de elfstedentocht van 1954, na de aanslagen in Parijs of na de kruisiging van Jezus. Het is een kwestie van goochelen met datums. Interessanter vind ik dat de luidruchtigste groep van criticasters (de groep Ysa Pastora, die het blijkbaar nodig vond om een schuilnaam te gebruiken) het eigen boek dat ik hierboven al vermeldde - en waarvan men de lezers verleidde om alle vier de delen op voorhand te bestellen! - na deel 3 moest terugtrekken en de mensen hun geld moest terug geven. Hun website www.rauna.eu is inmiddels opgeheven en een porno-site geworden.

2019

In 2019 is door Karl een introductie geleverd aan de TV-documentaire Expedition Unknown; The Last Nazi Code van Discovery Channel. Daarnaast is er een professioneel Amerikaans onderzoeksteam samengesteld dat samen met Karl alsnog probeert om de code te ontcijferen. Tegelijkertijd werken zij samen aan een internationale TV-serie die eind 2019 / begin 2020 in productie gaat.


(*) De journalist had mij wel via e-mail benaderd maar zijn vragen waren zeer tendentieus. Ondanks dat ik hem bijvoorbeeld de situatie rond mijn achternaam uitlegde, vroeg hij in zijn volgende e-mail "Wat ik ook heel graag zou weten: je bent geboren als een Kaatee. Wanneer en hoe ben je een Hammer geworden? Hoe zat dat precies?" Dat had ik hem nu juist uitgelegd, maar kennelijk vertelde ik hem niet wat hij wilde horen. Ook meende hij dat ik een fascinatie voor paganisme had ("Je hebt heel duidelijk een liefde, of moet ik zeggen fascinatie voor paganisme. Je foto's spreken voor zichzelf.") Hij negeerde dus de katholieke en joodse thema's die ik maakte en was blijkbaar niet in staat om in te zien dat ik een interesse heb voor religie in het algemeen en mythologie. Bovendien bestaat de andere helft van mijn werk (Modern Themes) vrijwel geheel uit hedendaagse, niet-religieuze, thema's. Omdat het mij duidelijk was dat hij op voorhand een richting had gekozen, verbrak ik op 10.06.2015 het contact: "De domheid van de opmerkingen die ik zie, wordt slechts overtroffen door de onderhuidse valsheid [...] Ons contact stopt hier."

Per 1 september 2018 is dit project en daarmee het uitloven van de beloning beëindigd. Dit waren destijds de voorwaarden:

Aan de uitkering van de beloning worden voorwaarden gesteld waar in hun geheel aan moet worden voldaan.

  • Er wordt alleen uitgekeerd wanneer het goud en de diamanten daadwerkelijk en tastbaar getoond worden. Karl Hammer, en niemand van zijn team, zal op geen enkel moment genoodzaakt zijn om zelf handelingen te verrichten of reizen te ondernemen tot het bezichtigen van het goud of de diamanten.

  • De echtheid van het goud en de diamanten dient door een onafhankelijke expert te worden bevestigd.

  • Karl Hammer, en niemand van zijn team, wil op geen enkele wijze betrokken zijn bij mogelijke (internationaal) criminele of moreel laakbare handelingen. Het verkrijgen van het goud en de diamanten dient derhalve hiermee in overeenstemming te zijn.

  • De uitleg van de gehele code van de 'pastoorbrief' moet rationeel en begrijpbaar zijn, zodat deze uitleg onderbouwt wat de feitelijke bergplaats van het goud en de diamanten is geweest en waar dus het goud en de diamanten nu zijn gevonden.

  • Karl Hammer, en niemand van zijn team, legt geen enkele claim op het gevonden goud of de diamanten.

  • De vinder(s) van het goud en de diamanten gaan er evenwel mee akkoord dat in ruil voor de premie hun verhaal over het ontcijferen van de code en het verkrijgen van het goud en de diamanten uitsluitend aan Karl Hammer wordt meegedeeld en dat hij het exclusieve auteursrecht verwerft om hierover te publiceren.